nic  

Välkommen till gynekologmottagningen
i Skärholmen

nic
   

Mottagningen öppnades hösten 2002. Idag har vi växt till 7 mottagningsrum. På mottagningen arbetar totalt 7 gynekologer hel- eller deltid. Vi bedriver även vidareutbildning inom gynekologi och därför arbetar även ST-läkare hos oss.

På mottagningen utreder vi och behandlar patienter som söker oss på grund av smärtor, infektioner, klimakteriella besvär, problem i samband med puberteten, samliv, preventiva medel, graviditeter, hormonrubbningar, blödningar och andra gynekologiska problem.

Utöver den allmänna gynekologiska verksamheten, stödjer vi storsjukhusen och andra specialistmottagningar med:
• utredning och behandling av infertilitet;
• mindre  kirurgiska operationer som kan utföras i öppna vården;
• utredning, behandling och kontroll av cellförändringar.