nic  

Välkommen

nic
   

Skärholmens Gynekologmottagning öppnades hösten 2002 och för närvarande består den av två organisatoriskt och ekonomiskt skilda enheter – GynekologerSyd och Skärholmens Specialistmottagning/gyne­kologi, bägge arbetar enligt två separata avtal - Vårdval Stockholm.

GynekologerSyd
Här arbetar två läkare – Dr Janusz Kasina och Dr Mariusz Wisniewski. Båda har en lång erfarenhet inom gynekologi och obstetrik. I början arbetade de på Södersjukhuset. Sedan 20 år har de varit verksamma i öppenvården, först på Engelbrektskliniken (Karlavägen) och Läkargruppen Victoria (Medborgaplatsen), sedan Mama Mia (Birger Jarlsgatan), därefter Vasaparkens läkarmottagning (Hälsingegatan) och nu, efter att vårdavtal med Landstinget har slutits, i Skärholmen.

Mottagningen har, utöver omhändertagande av egna patienter, ett tätt samarbete med Kvinnokliniken på KS (Karolinska Sjukhuset, Huddinge). Sjukhuset remitterar patienter på kontroller efter operationer utförda på KS samt bokar vissa patienter som söker gynakuten på KS.

Skärholmens specialistmottagning/gynekologi
Mottagningen startades hösten 2012. Här arbetar fem gynekologer – dr Khlood Dyrssen, dr Hanna Pawlowska, dr Daniel Murkes, dr Leif Kinnari och dr Nuran Sarica. Några av våra läkare har tidigare arbetat som överläkare på Södertälje sjukhus, och en del arbetar fortfarande där. Alla ovannämnda läkare har en stor erfarenhet inom öppenvårds- och operativ gynekologi samt förlossningar och mödravård.

På mottagningen tjänstgör även ST-läkare inom allmänmedicin som utbildas av våra specialister i frågor som kan vara aktuella för husläkare.